Harphool Mohini Tv Serial Song Lyrics Nishant Pandey

Harphool Mohini Tv Serial Song Lyrics Nishant Pandey, Harphool Mohini Serial Song Lyrics sung by Nishant Pandey.

Harphool Mohini Tv Serial Song Lyrics Nishant Pandey
Harphool Mohini Serial Song Lyrics

Harphool Mohini Tv Serial Song - Save

Harphool Mohini Serial Song Lyrics

Ek Manmoji,

Ek Bahu Gudi,

Rabh Lebhi Kya,

Jo Hai Chuni..


Ek Uttar Hai To,

Duja Dakshani,

Yeh Payein Ge Phir Bhi Kya,


Harphool Mohini...

No comments:

Post a Comment

Labels